Biodata Zamsaham

 gambar profil en zamZamsaham atau nama sebenarnya Norizam Bin Tukiman mula menceburkan diri secara tidak langsung dalam bidang pelaburan saham semenjak dari bangku sekolah lagi dengan mengikut bapa dan bapa saudaranya yang bermain saham pada tahun 1994. Beliau menceburkan diri secara langsung pada tahun 1999 sebagai pelabur Bursa Malaysia. Oleh kerana minatnya dalam pasaran saham, kini beliau berkhidmat sebagai Remisier berlesen sejak dari tahun 2003 lagi. Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat sebagai Investment Consultant di Citibank Berhad. Beliau berkelulusan dalam bidang pelaburan dari Universiti Teknologi Mara. Merupakan Ahli bersekutu Market Technician Association bagi kelulusan Chartered Market Technician (CMT) yang berpengkalan di New York ,USA. Beliau juga mempunyai Lesen Perunding Unit Amanah Saham yang dikeluarkan oleh Federation Of Management Unit Trust Malaysia(FMUTM). Pada tahun 2008 beliau dianugerahkan Lesen Wakil Niaga Pasaran Hadapan Bursa Malaysia (Index) dan Pasaran Hadapan Minyak Mentah Sawit Malaysia selepas lulus ujian Modul 14 (Futures and Options) dan Modul 16 (Rules & Regulation of Futures and Options). Beliau sudah menghadiri pelbagai kursus dan seminar berkaitan dunia kewangan dan pelaburan seperti Managing Market Risk, Essential of Structured Warrant & Exchange Traded Fund, Understanding Investor’s Phychology, Bankruptcy and Estate Planning, Partitioner’s Guide to Corporate Finanace, Physhic Of Investor, Trust Planning for Financial Pratitioners dan Understanding Foreign Exchange Currency Trading. Semuanya dibentangkan oleh mereka yang layak dan bergelar pakar kewangan Malaysia. Seorang yang aktif dalam bidang perniagaan serta memiliki beberapa rangkaian perniagaan seperti berikut; Zamsaham Training & Consultancy, Hotel Zamsaham, Unclezam Cafe, Unclezam Frozen Food Network, Unclezam Foods Network ,Fly Asia Wrapping (FAW) dan MISEE Events. Menjawat jawatan sebagai Presiden  Persatuan Pelabur Strategik Melayu Malaysia dan Timbalan Presiden Dewan Perniagaan Iskandar Malaysia. Sebuah persatuan yang bertujuan menyatukan idea – idea  berkaitan kepentingan kaum melayu dalam apa jua bidang seperti perniagaan, pendidikan  dan ruang pelaburan strategik Melayu di Malaysia. Marilah bersama-sama beliau mengaktifkan diri dalam persatuan ini!

 

 

ABOUT ZAMSAHAM
Zamsaham or Norizam Bin Tukiman, start to involved indirectly in the Stock investment field since school days when following the father and uncle who invested on shares  in 1994. He was involved directly in 1999 as Bursa Malaysia investor. Because of his interests in the stock field, He is currently serves as Remisier since 2003. Previously, he served as an Investment Consultant at Citibank Berhad. He graduated in the field of investment from Universiti Teknologi Mara, Malaysia. He is an associate member of the Market Technician Association by approval of Chartered Market Technician (CMT), based in New York, USA. He also has a Unit Trust shares Consultant license issued by Federation Of Management Unit Trust Malaysia (FMUTM). In 2008, he was awarded the Commercial Representative\’s License Futures Market of Bursa Malaysia (Index) and Crude Oil Futures Malaysia after passing the exam Module 14 (Futures and Options) and Module 16 (Rules and Regulations of Futures and Options). He has attended various courses and seminars related to world’s finance and investment as Managing Market Risk, Essential of Structured Warrants & Exchange Traded Fund, Understanding Investor\’s Phychology, Bankruptcy and Estate Planning, partitioner\’s Guide to Corporate Finance, Physhic Of Investors Trust Planning for Financial Pratitioners Understanding Foreign Exchange and Currency Trading. He is active in business and owner of Zamsaham Training & Consultancy, Hotel Zamsaham, Unclezam Cafe, Fly Asia Wrapping (FAW) and MISEE Event. Currently hold the position as a President of “Persatuan Pelabur Strategik Melayu Malaysia” an association that aims to bring ideas related to the benefits of Malays such as business, education and strategic investment Malays in Malaysia.

Antara laporan akhbar yang pernah mengeluarkan kisah-kisah kejayaan ZAMSAHAM.

Some press reports about ZAMSAHAM succession. 

 

METRO bertarikh 21 September 2014 menceritakan pengalaman Zamsaham bermula melabur saham dari seawal usia 19 tahun. Beliau kekal melabur sehingga ke hari ini.

  METRO on 21 September 2014 described how Zamsaham started investing in shares since 19 years old. He keep investing until now.

Metro 21 Sep 2014

 

 METRO di ruangan KARISMA tarikh 6 Mei 2012. Laporan yang mengisahkan kejayaan beliau sebagai seorang Remisier dan cara beliau berkongsi rahsia kejayaan bersama orang ramai dengan menganjurkan TUISYEN SAHAM pada tahun 2012

METRO at the KARISMA corner, 6 May 2012. The report recounts his success as a Remisier and how he shared his secrets of success with the public by organizing Stocks Tuition in 2012

Metro Karisma 6 mei 2012 (1280x797)

TERBARU ! Harian METRO pada 2 Februari 2015 di ruangan Bisnes ada menyiarkan ulasan yang ditulis sendiri oleh Zamsaham sendiri.

Latest! Harian METRO at Business corner on 2 February 2015, published reviews written by Zamsaham.

metro 2 feb 2015

Akhbar KOSMO! pada 12 Februari 2014. Kepentingan menuntut Ilmu pelaburan sebenar sebelum membuat pelaburan saham. Program Gegar Saham Syariah anjuran Zamsaham menarik minat ramai pelabur baru.

KOSMO! on 12 February 2014. The importance of investment knowledge before investing in stocks. “Gegar Saham Syariah” program organized by Zamsaham attracted many new investors.

KOSMO

METRO 26 MEI 2014. Zamsaham memberikan pandangan beliau tentang keadaan semasa syarikat penerbangan awam Malaysia iaitu Malaysia Airlines System (MAS)

26 May 2014, METRO. Zamsaham give his view on the current state of Malaysia’s public carrier company, Malaysia Airlines System (MAS)

masmanchester_CROP

Antara aktiviti-aktiviti Zamsaham.

Zamsaham activities :

 

Program KEGEMILANGAN ERA SAHAM 90\’an (KES 90\’an). Program mengenali Pasaran Saham yang sebenar dengan kajian ‘putaran’ era kegemilangan saham BSKL pada tahun 90an.

“KEGEMILANGAN ERA SAHAM 90’an (KES 90’an)” Program. The program introduce market of stocks by zamsaham’s researched of succession stocks of BSKL in 90’s era

1biodatakeskljan20152biodatakeskljan2015

3biodatakeskljan2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zamsaham sedang memberikan penerangan kepada peserta-peserta.

Zamsaham giving the information to participants.

biodata kesterengganu

Koleksi gambar Zamsaham di Kelas Advance Gegar Saham Syariah 2014

Zamsaham photo collection in Advance class “Gegar Saham Syariah” 2014

kagss5biodata kagss zam4

Bengkel Pemilikan Hartanah Bumiputra di kawasan Iskandar Malaysia di Dewan Ibnu Sina, UTM SKUDAI. Menjadi Panel diskusi masalah hartanah dan pemilikkan harta bumiputra dan bagaimana untuk semua orang mampu terutama yang macam kita ini mampu memiliki rumah di Iskandar dan di bandar2. Konklusinya…mereka sambut baik Idea2 yang dilontarkan..Idea ini akan dibawa ke Jabatan Perdana Menteri…Saya juga dijemput untuk bertemu orang kuat Tabung Haji oleh Prof Madya Dr Ismail.

Bumiputra Property Ownership workshop in IskandarMalaysia area at Dewan Ibnu Sina, UTM SKUDAI. Zamsaham as a panel discussed about issues of property and property ownership. At the end of the workshop, they accept the given ideas and the ideas will proposed to Prime Minister Department. I was also invited to met the Tabung Haji Officer , Prof Madya Dr Ismail.

gambar6 gambar2 gambar3

Gambar Zamsaham ketika ceramah \’Teknik Asas Memilih Saham Di Bursa Malaysia\’ kepada pelajar-pelajar UiTM yang di sampai oleh Penceramah Zamsaham di UiTM Arau, Perlis.

Basics techniques in choosing stocks at Bursa Malaysia\’ talked by Zamsaham to the students at UiTM, Arau, Perlis.

arau1arau4

Gambar Zamsaham ketika Seminar Issues & Ethics In Finance di UiTM Segamat anjuran pelajar Finance semester 5.

Photo of Zamsaham during Issues & Ethics In Finance Seminar in UiTM Segamat organized by 5th semester ‘s Financial students.

   segamat2segamat1

Koleksi gambar Zamsaham semasa di Ekspo Pelaburan & Pasaran Saham Malaysia 2013 pada 17-19 Mei 2013 di Persada, Johor Bahru. Ekspo ini dianjurkan oleh Persatuan Pelabur Strategik Melayu Malaysia (PPSMM).

Zamsaham photo collection during the Expo Investment & Stock Market 2013 on 17-19 May 2013 at Persada, Johor Bahru. This expo is organized by Persatuan Pelabur Strategik Melayu Malaysia (PPSMM)

siapa-zamsaham-pic2-misee1 siapa-zamsaham-pic2-misee2 siapa-zamsaham-pic2-misee3 siapa-zamsaham-pic2-misee4

Koleksi gambar Zamsaham semasa mengadakan ceramah di hadapan pelajar universiti di UITM, Segamat, Johor pada 6 Disember 2013.

Photo collection of Zamsaham during the lecture with students in UiTM, Segamat, Johor on December 6, 2013

 
siapa-zamsaham-pic3-uitm1 siapa-zamsaham-pic3-uitm2 siapa-zamsaham-pic3-uitm3 siapa-zamsaham-pic3-uitm4

Koleksi gambar Zamsaham ketika mengadakan Kelas Advance Fenomena Saham 2013.

Photo collection of Zamsaham during the Phenomenon Stocks Advance Class 2013

siapa-zamsaham-pic3-bengkel1 siapa-zamsaham-pic3-bengkel2 siapa-zamsaham-pic3-bengkel3 siapa-zamsaham-pic3-bengkel4

Pengalaman Zamsaham yang luas tentang pasaran saham boleh membantu kerajaan menghapuskan Skim Cepat Kaya dan sebagai panduan untuk melabur dalam pasaran saham sebenar.

 

 Zamsaham extensive experience on the stock market can help the government to eliminate Scams and as a guide to investing in the real market of stocks.