Dalam pelaburan saham, ada yang jelas HARAM dan ada juga yang jelas HALAL.

Daftar Kelas