Pelaburan Saham Menggunakan Wang EPF (Terbaru)

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Tahukah anda bahawa wang EPF  boleh diuruskan oleh anda sendiri untuk dilaburkan dalam pasaran Saham Bursa Malaysia? Mahukah anda menggandakan wang EPF anda dengan membeli saham-saham yang berkualiti seperti syarikat telekomunikasi terbesar iaitu MAXIS, AXIATA, dan TM. Anda juga boleh melabur dengan syarikat-syarikat multi-nasional yang terdapat di Bursa Malaysia seperti Petronas Dagangan, Petronas Chemical, Shell , Sime Darby, Felda Global Ventures yang juga memberikan dividen setiap tahun? Ada lebih 1000 syarikat dengan 70% darinya adalah patuh syariah! Ramai yang  berpuas hati apabila sudah tahu  melabur sendiri guna dana EPF .

Jangan Buang Masa dan rebut peluang melabur pada harga saham terbaik 2015. Hubungi Team Labur guna EPF kami sekarang!

SMS <Nama> MINAT LABUR SAHAM GUNA EPF> ke 0127448843 En Halim

TABLE EPF(Semak kelayakan untuk Melabur)

Sila ikut langkah berikut:

Langkah 1 : Pilih umur

Langkah 2 : Masukan jumlah ‘Akaun 1’ wang EPF anda.

Langkah 3 : Klik pada “Kira”

Langkah 4 : Sila lihat pada ruangan “Jawapan” yang menunjukan jumlah duit pelaburan yang dibenarkan untuk pelaburan saham di Bursa Malaysia.

Sekiranya status “Layak” sila hubungi pegawai kami iaitu En.Shawn 019-6668851 / Cik Shida 012-7456054 untuk proses pengeluaran pelaburan menggunakan wang EPF.

Formula yang digunakan dalam pengiraan iaitu:

(Jumlah akaun 1 – Basic Saving mengikut umur) X 20% = Jumlah wang yang boleh dilaburkan *minimum pelaburan yang dibenarkan adalah RM10,000, sekiranya kurang tidak layak.

Jika anda hendak lebih mudah, boleh sahaja hubungi Team Zamsaham:

En.Shawn 019-6668851 Operasi Seluruh Malaysia

Cik Shida 012-7456054 Operasi JB

Masukkan data anda di “KALKULATOR LAYAK LABUR EPF”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Soalan lazim berkaitan pelaburan menggunakan wang EPF akaun 1

[/vc_column_text][dt_gap height=”15″][vc_toggle title=”1. Selain akaun 1 adakah akaun 2 @ 3 dibenarkan untuk pelaburan ini?” open=”false”]Jawapan: TIDAK[/vc_toggle][vc_toggle title=”2. Berapakah jumlah minimum wang pengeluaran yang di benarkan?” open=”false”]Jawapan: Minimum RM10,000 (setelah dikira mengikut formula atau kalkulator EPF)[/vc_toggle][vc_toggle title=”3. Apakah fee dan cas yang di kenakan?” open=”false”]Jawapan:

Fees & Charges
Handling Fee EPF withdrawal fee 3% per EPF injection
Annual Management Fee 1.5% per annum
Exit Fee 1.5% of any withdrawal amount within first six month from the date of first injection
External Fees (all these to be deducted from the portfolio) RM10 for CDS account

RM10 stamp duty form IMA

CDS holding fee: 4sen per 1,000 shares pre annum

0.03% custodion fee to RHB Nominess Sdn Bhd

Brokerage/corporate action all at cost

[/vc_toggle][vc_toggle title=”4. Setelah kali pertama berjaya membuat pengeluaran, adakah saya boleh keluarkan duit akaun 1 EPF saya lagi untuk pengeluaran pelaburan seterusnya?” open=”false”]Jawapan: Boleh, setiap 3 bulan sekali anda layak untuk keluaran sekiranya melepasi syarat minumum had pengeluaran yang ditetapkan.[/vc_toggle][vc_toggle title=”5. Apakah dokumen yang di perlukan sekiranya saya layak?” open=”false”]Jawapan: 1 salinan EPF statement dan 3 salinan kad pengenalan.[/vc_toggle][vc_toggle title=”6. Berapa hari proses pengeluaran duit akaun 1 EPF saya sekiranya saya layak untuk membuat pelaburan?” open=”false”]Jawapan: Minimum 10 hari bekerja, sekiranya selepas 10 hari bekerja tiada terima apa-apa notisfikasi dari bahagian EPF sila maklumkan pada pihak kami untuk semakan.[/vc_toggle][vc_toggle title=”7. Bagaimana cara belian/jualan saham di buat?” open=”false”]Jawapan: Anda boleh membuat pembelian/jualan saham secara online menggunaka platform RHB Investment Bank Berhad atau melalui remisier.[/vc_toggle][vc_toggle title=”8. Apakah semua jenis saham boleh di beli di Bursa Malaysia?” open=”false”]Jawapan: Ya boleh iaitu semua saham induk dalam kategori Main Market, kecuali saham Ace Market, saham PN17, warrant dan call warrant atau selain dari saham induk.[/vc_toggle][vc_toggle title=”9. Adalah keuntungan saham yang di laburkan boleh di keluarkan dan di masukan dalam akaun simpanan akaun bank saya?” open=”false”]Jawapan: TIDAK, semua keuntungan dari segi kenaikan harga dan dividen saham yang di terima akan masuk semula di akaun saham anda semula.[/vc_toggle][vc_toggle title=”10. Siapakah yang boleh saya hubungi untuk bantuan dan pertanyaan lanjut mengenai pengeluaran EPF ini?” open=”false”]Jawapan: Boleh hubungi pegawai kami iaitu En.Shawn 019-6668851 / Cik Shida 012-7456054[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]

 

 

 

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Did you know that EPF money can be managed by your own to be invested in Bursa Malaysia Stock Market? Did you know that EPF money can be managed by your own to be invested in Bursa Malaysia Stock Market? Would you like to double your EPF money to purchase a quality stocks as the largest telecommunications company Maxis, Axiata, and TM. You also can invest with multi-national in Bursa Malaysia such as PETRONAS Trade, Petronas Chemical, Shell, Sime Darby, Felda Global Ventures which provides a dividend every year? There are over 1000 companies with 70% of them is syariah compliant! Many were satisfied when they know to invest their EPF.

Do not wait! Grab the opportunity to invest at the best stocks of 2015. Contact Team Invest EPF us now!

SMS <Nama> MINAT LABUR SAHAM GUNA EPF> ke 0127448843 En Halim

TABLE EPF(Semak kelayakan untuk Melabur)

Sila ikut langkah berikut:

Step 1 : Choose age

Step 2 : Enter total “Akaun1” EPF

Step 3 : Click at “Kira”

Step 4: Look at “Jawapan” that show total amount of money can be invested on Bursa Malaysia
If the Status is “Layak” Please contact En. Shawn 019-6668851 / Ms. Shida 012-7456054 for stock transaction process using EPF

The formula used in the calculation are:

(The number of akaun 1 – Basic Saving by age) x 20% = total amount of money that can be invested * minimum allowable investment is RM10,000.

For enquiry , please contact Team Zamsaham:

Mr.Shawn 019-6668851 Malaysia Operation

Ms.Shida 012-7456054 JB operation

 

Enter your data in the “KALKULATOR EPF”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Frequently asked questions related to investments using ‘Account 1’ EPF money

[/vc_column_text][dt_gap height=”15″][vc_toggle title=”1. Besides akaun 1, akaun 2 @ 3 are allowed for this investment?” open=”false”]Answer: NO[/vc_toggle][vc_toggle title=”2. What is the minimum amount of authorized transaction?” open=”false”]Answer: RM10,000 (as calculated according to the formula or calculator EPF)[/vc_toggle][vc_toggle title=”3. What are the imposed fee and charges?” open=”false”]Answer:

Fees & Charges
Handling Fee EPF withdrawal fee 3% per EPF injection
Annual Management Fee 1.5% per annum
Exit Fee 1.5% of any withdrawal amount within first six month from the date of first injection
External Fees (all these to be deducted from the portfolio) RM10 for CDS account

RM10 stamp duty form IMA

CDS holding fee: 4sen per 1,000 shares pre annum

0.03% custodion fee to RHB Nominess Sdn Bhd

Brokerage/corporate action all at cost

[/vc_toggle][vc_toggle title=”4. After the first withdrawal, can I withdraw my account 1 EPF for next investment?” open=”false”]Answer: Yes, if you meet the minimum withdrawal condition, every 3 months you are allowed to withdraw.[/vc_toggle][vc_toggle title=”5. What documents are required if I am eligible?” open=”false”]Answer: 1 copyEPF statement and 3 copies NRIC [/vc_toggle][vc_toggle title=”6. How many days of production process of account 1 EPF if I am eligible to make an investments?” open=”false”]Answer: A minimum of 10 working days,if after 10 days you not receive notification from EPF, please inform us for review. [/vc_toggle][vc_toggle title=”7. How can I purchase / sell stocks? ” open=”false”]Answer: You can purchase / sell of shares through online using RHB Investment Bank Berhad platform or through Remisier. [/vc_toggle][vc_toggle title=”8. All types of stock can be purchased in Bursa Malaysia?” open=”false”]Answer: YES. All shares holding in the Main Market category, except Ace Market shares, PN17 shares, warrants and call warrant or other than parent shares. [/vc_toggle][vc_toggle title=”9. Can I withdraw and transfer the invested profits in my saving accounts?” open=”false”]Jawapan: NO, all profits in terms of share price increase and dividend received will transfer into your stock account.[/vc_toggle][vc_toggle title=”10. Who can I contact for help and questions about EPF withdrawals ?” open=”false”]Jawapan: Please contact our officers Mr. Shawn 019-6668851 / Ms. Shida 012-7456054[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]

 

Daftar Kelas